औषधि तथा सर्जिकल सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना