कल्टिवेटर सहितको पावर ट्रिलर आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना