FAQs Complain Problems

७६/७७

अत्यन्त जरुरी सुचना

कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अत्यावश्यक सेवा बाहेक यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने अन्य सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाह अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ