ठाकुरबाबा नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ | यस नगरपालिका सम्बन्धी जानकरि पाउनका लागि Google Play Store मा गर्इ "Hamro Thakurbaba" mobile app डाउनलोड गर्नुहोस ।