FAQs Complain Problems

समाचार

बनकट्टी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र

बनकट्टी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको विवरण

नामः सर्प सिंह साउँद
पदः सि.अ.हे.व.
मो.नं. ९८६८९०३०८५

नामः जानकी शर्मा 
पदः अ.न.मी 
मो.नं. ९८६६८४४४११

नामः कमला बुढा
पदः अ.हे.व चौथो 
मो.नं. ९८६८२४०७२५

नामः रुपा दहित
पदः कार्यालय सहयोगी
मो.नं. ९८१२४२९६५२

 

वडा पदाधिकारी