FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा तथा फाट ईमेल फोन नं
रामहरि रिजाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rijal.rh@gmail.com 9851253351
sita bhandari सीता कुमारी भण्डारी शिक्षा शाखा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा ९८४८१३२७४७
सुदिप सिंह सुनार लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा sudipsingh72@gmail.com 9843742290
इन्द्र बहादुर राजवंशी जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा ९८५८०२५००२
ज्ञान बहादुर थारु इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा बस्ति विकास शाखा 9844822687
अनन्तराज सुवेदी अधिकृत छैठौ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन उपशाखा/सूचना अधिकारी suchanaadhikari.thakurbabamun@gmail.com ९८४९९१७८९१
ओम बहादुर राना क्षेत्री अधिकृत छैठौ मूल भण्डार र संस्थागत क्षमता तथा सुशासन शाखा/ आर्थिक विकास शाखा omranachhetri41@gmail.com 9858072111
अमर बहादुर शाही अधिकृत छैठौ पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास उपशाखा timiaaune@gmail.com ९८४४८८७९६२
चक्रपाणी आचार्य सहायक पाचौ वडा सचिव ९ नं. वडा कार्यालय acharya.chakra2034@gmail.com ९८४८०७४२४२
मन्दिप मल्ल सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा ito.thakurbaba@gmail.com ९८०८९५६३६९
चन्द्र बहादुर राना सहायक पाचौ प्रशासन,राजस्व उपशाखा,सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा ranachandra312@gmail.com 9848602505
कृपाराम खनाल सहायक पाचौ वडा सचिव वडा नं. ८ कार्यालय kirparamkhanal20@gmail.com 9844084521
मिना तिमिल्सैना सहायक पाचौ वडा सचिव ३ नं. वडा कार्यालय 9860205369
महेशी चौधरी सहायक पाचौ वडा सचिव वडा नं २ ९८६११६३१७६
तपेन्द्रराज जोशी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा tapendrajoshi972@gmail.com ९८४८०७२९६३
काशिराम रिजाल अन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन शाखा rijalkashiram58@gmail.com 9858060846
ऋषि प्रसाद गड्तोला प्राबिधिक सहायक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा ९८४८१७०२०२
राजेश थापा सव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास शाखा तथा वस्ति शाखा ९८४४८०३०९३
प्रदिप कुमार शाह सव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वस्ति विकास शाखा ९८४५२४९२२९
चन्द्र बहादुर महतरा पशु सेवा प्राविधिक पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास उपशाखा saurychandra@gmail.com ९८६८१६२११४
धुर्वराज बम कृषि प्रसार प्रा.स. कृषि बिकास शाखा bamdhurba@gmail.com ९८५८०४३४९२
आशिष चौधरी कृषि प्रसार प्रा.स. कृषि उपशाखा ९८४८२५८५२२
सम्राट विक्रम शाह सूचना प्रविधि प्रशिक्षक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा virtualsamrat@gmail.com 9848222296
पवन खड्का संगित प्रशिक्षक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा pawankhadka010@gmail.com 9851336098
बलिराम चौधरी खेलकुद प्रशिक्षक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा ९८४८१५१४४८
संगिता अधिकारी खेलकुद प्रशिक्षक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा ९८६६१७४५९१टचउ
राजन श्रेष्ठ सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन उपशाखा shrestharajan225@gmail.com ९८६९४५७८७८
हेमन्त चौधरी अमिन पुर्वाधार विकास तथा वस्ति विकास शाखा ९८४९३८४६५९
केशव प्रसाद खनाल असिस्टेन्ट सव-इन्जिनीयर वडा सचिव वडा नं. १ ९८५८०२६४८३
विशाल पोख्रेल असिस्टेन्ट सव-इन्जिनीयर पुर्वाधार विकास तथा वस्ति विकास शाखा ९८६८६५३५५५
पुष्पा चौधरी असिस्टेन्ट सव-इन्जिनीयर पुर्वाधार विकास तथा वस्ति विकास शाखा ९८६३१६२३१९
ईश्वर प्रसाद जैसी असिस्टेन्ट सव-इन्जिनीयर पूर्वाधार विकास तथा वस्ति विकास शाखा isjaishi@gmail.com 9844842362
खुसिराम चौधरी सहायक चौथो वडा सचिव ६ नं. वडा कार्यालय ९८४८२५४८७०
रुविना चाैधरी सहायक चौथो वडा सचिव वडा नं. ५ ९८६९९५६२३९
निर्मला आचार्य सहायक चौथो न्यायीक समिति ९८६४९२००२३
लोकेन्द बहादुर सावद सहायक चौथो वडा सचिव वडा नं. ७ ९८४८५३८१०४
सानी मल्ल सहायक चौथो वडा सचिव वडा नं. ४ ९८४८१७५५४४
राजेश कुमार राम स.ले.पा. आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८२३७६२८
गोगनसरा आचार्य स.म.वि.नि. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उप-शाखा ९८४८०७०४४९
जिवन कडेल जिवन कडेल नायव पशु सेवा प्राविधिक पशु पंछी बिकास उप-शाखा/ नगर प्रमुखको सचिवालय ९८४८१३५२९३
विरेन्द्र रावत नायव प्राविधक साहायक कृषि विकास शाखा rawatbrindra555@gmail.com ९८४८२६०३२४
बोटली थारु कार्यालय सहयाेगी कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र चिट्कैया ९८६९९८७३८२
रविन्द्र अर्याल रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र rabin09@live.com 9851151435
सुनिल पाेख्रेल सुनिल पाेख्रेल सहायक पाचौ मूल भण्डार र संस्थागत क्षमता तथा सुशासन शाखा coolsunil48@gmail.com ९८४८१७०४४५
पुष्कर न्यौपाने एम.आइ.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उप शाखा pushkarneupane54@gmail.com ९८६१०९९३१५
सर्वराज भारती एम.आइ.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उप शाखा bsarvaraj2053@gmail.com ९८४८२६६१६६
साधना बोगटी थारु पोषण सहजकर्ता स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा ९८१४५२२८५१
Ghanshyam घनश्याम रिजाल ह.स.चा. ठाकुरबाबा नगरपालिका ९८६९९७१७७७
गरिमा खड्का कार्यालय सहयाेगी आधारभूत नगर अस्पताल ९८४८०५६९६६
कुल बहादुर बिष्ट कार्यालय सहयाेगी ठाकुरबाबा नगरपालिका ९८४८१९२४३१
रिता चौधरी कार्यालय सहयाेगी पुर्वाधार विकास तथा वस्ति विकास शाखा ९८६८०१६८४२
मधुसुधन गडतोला कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ५ ९८००५२२८००
राजु चौधरी ह.स.चा. ठाकुरबाबा नगरपालिका ९८१६५५२९३८
Bikash Gurung विकास गुरुङ्ग ह.स.चा. ठाकुरबाबा नगरपालिका ९८६४९८०१२३
अनिल कुमार चौधरी हेभी सवारी चालक ठाकुरबाबा नगरपालिका ९८६४७८९६६६
भुपेन्द्र भारती हेभी सवारी चालक ठाकुरबाबा नगरपालिका ९८६८१२६९९१
बम बहादुर थारु ह.स.चा. ठाकुरबाबा नगरपालिका ९८००५०४७०४