FAQs Complain Problems

समाचार

९ नं. वडा कार्यालय

९ नं. वडा कार्यालय ठाकुरद्वारा, बर्दिया

Email ID : thakurbabaward9@gmail.com

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको विवरण

नामःराधा चौधरी  पदः वडा अध्यक्ष मो.नं.९८४८०७९५९१
नामः भीखनी थारु  पदः सदस्य मो.नं ९८४८१११८४३
नामः राजाराम थारु  पदः सदस्य मो.नं. ९८४८०१२१५२
नामः सुन्तली कामी  पदः सदस्य मो.नं. ९८६६२३२८३५
नामः सावित्रा थापा  पद ःसदस्य मो.नं. ९८६८३४७६६२
नामः चक्रपाणी आचार्य पदः वडा सचिव मो.नं. ९८४८०७४२४२
नामः राधा आचार्य पदः मेलमिलापकर्ता मो.नं.९८६८१५१९७५
नामः लक्ष्मी रिजाल पदः कार्यालय सहयोगी

मो.नं. ९८४८३७४६९६

 

Ward Contact Number: 
९८४८०७४२४२
९ नं. वडा कार्यालय भवन
Weight: 
9

वडा पदाधिकारी