FAQs Complain Problems

समाचार

मोहनपुर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र

मोहनपुर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको विवरण

नामः उषा कुमारी चौधरी 
पदः सि.अ.हे.व.
मो.नं. ९८४८०४१४११

नामः सुलोचना थारु
पदः अ.न.मी 
मो.नं. ९८४८३७१९५५

नामः गणेश चौधरी 
पदः कार्यालय सहयोगी 
मो.नं. ९८६८१५१७२६

 

वडा पदाधिकारी