FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०|०८१ दोस्रो त्रैमासिक सम्मको क्षेत्रगत बजेट विवरणको सारांश ८०/८१ पुस क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 01/23/2024 - 12:10 PDF icon क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च.pdf
आ.व. २०८०|०८१ दोस्रो त्रैमासिक सम्मको आय-व्यय विवरणको सारांश ८०/८१ पुस आय 01/23/2024 - 11:10 PDF icon आ.व. २०८०-८१ दोस्रो त्रैमासिक सम्मको आय-व्यय विवरणको सारांश.pdf
आ.व. २०८०|८१ भाद्र महिनाको आम्दानी विवरणको सारांश ८०/८१ भाद्र आय 09/22/2023 - 15:46 PDF icon आ.व. २०८०-८१ भाद्र महिनाको आम्दानी विवरणको सारांश.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को श्रावण महिनाको आन्तरिक आय विवरण ८०/८१ श्रावण आय 08/22/2023 - 12:36 PDF icon श्रावण महिनाको आन्तरिक आय विवरण.pdf
आ.व २०७९।८० असार महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० असार आय 08/21/2023 - 13:16 PDF icon अषाढ.pdf
आ.व २०७९।८० जेठ महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० जेठ आय 07/19/2023 - 12:16 PDF icon जेष्ठ.pdf
आ व २०७९।८० को आय व्ययको विवरण ७९/८० असार आय 07/17/2023 - 13:25 PDF icon Aaya-bya.pdf
आ.व २०७९।०८० को क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण ७९/८० असार क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 07/17/2023 - 13:21 PDF icon क्षेत्रगत.pdf
आ.व २०७९।८० वैशाख महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० बैसाख आय 05/19/2023 - 11:10 PDF icon वैशाख.pdf
आ.व २०७९।८० चैत महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० चैत्र आय 04/17/2023 - 12:14 PDF icon चैत्र.pdf

Pages