FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०|८१ भाद्र महिनाको आम्दानी विवरणको सारांश ८०/८१ भाद्र आय 09/22/2023 - 15:46 PDF icon आ.व. २०८०-८१ भाद्र महिनाको आम्दानी विवरणको सारांश.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को श्रावण महिनाको आन्तरिक आय विवरण ८०/८१ श्रावण आय 08/22/2023 - 12:36 PDF icon श्रावण महिनाको आन्तरिक आय विवरण.pdf
आ व २०७९।८० को आय व्ययको विवरण ७९/८० असार आय 07/17/2023 - 13:25 PDF icon Aaya-bya.pdf
आ.व २०७९।०८० को क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण ७९/८० असार क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 07/17/2023 - 13:21 PDF icon क्षेत्रगत.pdf
आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत व्ययको विवरण ७९/८० चैत्र व्यय 03/23/2023 - 11:24 PDF icon आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत व्ययको विवरण.pdf
आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत आयको विवरण ७९/८० चैत्र आय 03/23/2023 - 11:18 PDF icon आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत आयको विवरण.pdf
आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत क्षेत्रगत बजेट तथा खर्चको विवरण ७९/८० चैत्र क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 03/23/2023 - 11:07 PDF icon आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत क्षेत्रगत बजेट तथा खर्चको विवरण.pdf
आ.व २०७९।८० प्रथम चौमासिक एकिकृत क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च ७९/८० मंसिर क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 12/01/2022 - 13:11 PDF icon २०७९।८० प्रथम चौमासिक क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण
आ.व. २०७९।८० प्रथम चौमासिक एकिकृत आयको विवरण ७९/८० मंसिर आय 12/01/2022 - 12:32 PDF icon २०७९।८० प्रथम चौमासिक आय विवरण
आ.व. २०७९।०८० प्रथम चौमासिकको एकिकृत व्ययको विवरण ७९/८० मंसिर व्यय 12/01/2022 - 12:27 PDF icon २०७९।८० प्रथम चौमासिक व्यय विवरण

Pages