FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत व्ययको विवरण ७९-८० चैत्र व्यय 03/23/2023 - 11:24 PDF icon आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत व्ययको विवरण.pdf
आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत आयको विवरण ७९-८० चैत्र आय 03/23/2023 - 11:18 PDF icon आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत आयको विवरण.pdf
आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत क्षेत्रगत बजेट तथा खर्चको विवरण ७९-८० चैत्र क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 03/23/2023 - 11:07 PDF icon आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक एकिकृत क्षेत्रगत बजेट तथा खर्चको विवरण.pdf
आ.व २०७९।८० प्रथम चौमासिक एकिकृत क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च ७९-८० मंसिर क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 12/01/2022 - 13:11 PDF icon २०७९।८० प्रथम चौमासिक क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण
आ.व. २०७९।८० प्रथम चौमासिक एकिकृत आयको विवरण ७९-८० मंसिर आय 12/01/2022 - 12:32 PDF icon २०७९।८० प्रथम चौमासिक आय विवरण
आ.व. २०७९।०८० प्रथम चौमासिकको एकिकृत व्ययको विवरण ७९-८० मंसिर व्यय 12/01/2022 - 12:27 PDF icon २०७९।८० प्रथम चौमासिक व्यय विवरण
२०७६ मंसिर महिनाको आन्तरिक आम्दानी ७६/७७ मंसिर आय 01/26/2020 - 13:48 PDF icon २०७६ मंसिर आम्दानी.pdf
२०७६ कार्तिक महिनाको नदिजन्य आम्दानी ७६/७७ कार्तिक आय 11/24/2019 - 12:05 PDF icon २०७६ कार्तिक नदिजन्य.pdf
२०७६ कार्तिक महिनाको आन्तरिक आम्दानी ७६/७७ कार्तिक आय 11/24/2019 - 12:04 PDF icon २०७६ कार्तिक आम्दानी.pdf
२०७६ असोज महिनाको आन्तरिक आम्दानी ७६/७७ असोज आय 10/22/2019 - 15:01 PDF icon आम्दानी २०७६ असोज.pdf

Pages