FAQs Complain Problems

समाचार

५ नं. वडा कार्यालय

वडा नं ५ बनविरपुर

Email ID : thakurbabaward5@gmail.com

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको नाम,पद तथा सम्पर्क नं.

नामः शम्भु प्रसाद थारु  पदः वडा अध्यक्ष मो.नं. ९८६८३४००९९
नामः तेज बन्दु लम्साल  पदः सदस्य मो.नं. ९८४८०९३०६८
नामः बुधनी थारुनी पदः सदस्य मो.नंं. ९८६६८४८९८६
नामः बेली बि.क पदःसदस्य मो.नं.९८२६५७७०४०
नामः राम रानी थारु  पदः सदस्य मो.नं. ९८४८१९०३३१
नामः रुविना चौधरी पदः वडा सचिव मो.नं. ९८६९९५६२३९
नामः मधुसुदन गड्तोला पदः कार्यालय सहयोगी मो.नं. ९८००५२२८००

 

 

Ward Contact Number: 
९८६९९५६२३९
५ नं. वडा कार्यालय
Weight: 
5

वडा पदाधिकारी