FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७८।०७९ को सुरक्षित विपन्‍न आवास कार्यक्रम सम्बन्धी दावि बिरोधको सूचना

आ व ०७७/०७८ को ठाकुरबाबा नगरपालकिाको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन (LISA) को नतिजा

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र (कोटेशन) पेश गर्ने सूचना । (जगदम्बा मा.विका लागि प्रिन्टर डेक्सटप, ल्यापटप र स्पिकर)