FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
Mayor PIC घननारायण श्रेष्ठ नगर प्रमुख ठाकुरबाबा न.पा. ९८६६५३४५५०
कृष्णा कुश्मा थारु नगर उप प्रमुख ठाकुरबाबा न.पा. ९८५८०२५०२८
श्याम लाल थारु वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८४८२३८४३९
जन्मजय तिमिल्सेना वडा सदस्य वडा नं. १ ९८६८०१७११६
निमराज खनाल निमराज खनाल वडा सदस्य वडा नं. १ ९८५८०२७९३०
बालु वि.क. बालु वि.क. वडा सदस्य वडा नं. १ ९८२४५२६२५३
राम कुमारी थारु राम कुमारी थारु वडा सदस्य वडा नं. १ ९८४८१२६३२१
हरिराम थारु हरिराम थारु वडा अध्यक्ष वडा नं. २ ९८४८०७८२६५
बिष्णु बहादुर शाही बिष्णु बहादुर शाही वडा सदस्य वडा नं. २ ९८४४८८२८७६
अब्बर थारु अब्बर थारु वडा सदस्य वडा नं. २ ९८४८०७०६८१
गीता थारु गीता थारु वडा सदस्य वडा नं. २ ९८२४५३६८२६
मानकुमारी सुनार मानकुमारी सुनार वडा सदस्य वडा नं. २ ९८६४९८९९४८
श्रीकृष्ण थारु श्रीकृष्ण थारु वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८५८०४६९९९
रुपकला कुमारी थापा रुपकला कुमारी थापा वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८१२४५०७५१
संगम नेपाली वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८१९५४०५५७
अाैसे सुनार अाैसे सुनार वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८४८१२८६४८
राम कुमार थारु वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८२२५९१७५५
शेर बहादुर थारु शेर बहादुर थारु वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८४८०९५२१४
अमर थापा वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८६९४६६९५५
र्इन्दिरा थारु र्इन्दिरा थारु वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८६३२८७९२७
मानविर धरकटुवा वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८१५५००३६०
लक्ष्मी सुनार वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८२४५७९३८३
गंगाराम जैशि गंगाराम जैशि वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ ९८६८९८४२३२
सुविदार थारु वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८४३८८२३०६
राम कुमार थारु वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८१५५९६७७१
फुल कुमारी नेपाली वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८४५५७८३९०
शान्ती चाैधरी वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८०४५१९०१९
भवानी प्रसाद भुषाल भवानी प्रसाद भुषाल वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८४८०७०५५२
कृष्ण बहादुर थारु वडा सदस्य वडा नं. ६ ९८४४८८०१२३
प्रशान्त कुमार वि.क. प्रशान्त कुमार वि.क. वडा सदस्य वडा नं. ६ ९८६४९००५४४
नीता चाैधरी वडा सदस्य वडा नं. ६ ९८६८६९९२१६
शान्ति वि.क. वडा सदस्य वडा नं. ६ ९८६३३०१११७
पदम बहादुर खड्का पदम बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९८४८१३७९४८
राजकली राेकाय वडा सदस्य वडा नं. ७ ९८६८२५५८०७
सुक्मा लोहार वडा सदस्य वडा नं. ७ ९८६८१०८९९५
कलम विष्ट वडा सदस्य वडा नं. ७ ९८६८०१७१६२
भागिराम थारु वडा सदस्य वडा नं. ७ ९८६८०५८४८२
निम प्रसाद थारु निम प्रसाद थारु वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ ९८६९४६८८६५
रन्न बहादुर अाले वडा सदस्य वडा नं. ८ ९८६९५२१५२२
माेतिपुरा तिरुवा माेतिपुरा तिरुवा वडा सदस्य वडा नं. ८ ९८६८०२०६७७
मंगरु थारु वडा सदस्य वडा नं. ८ ९८१६५२४५६०
सीता थारु वडा सदस्य वडा नं. ८ ९८६६७०७८३३
राधा चाैधरी राधा चाैधरी वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ ९८४८०७९५९१
हेमन्त अाचार्य हेमन्त अाचार्य वडा सदस्य वडा नं. ९ ९८४९६४७११०
शंकर पुन शंकर पुन वडा सदस्य वडा नं. ९ ९८४८२०२५५७
भिखनि थारु भिखनि थारु वडा सदस्य वडा नं. ९ ९८४८१११८४३
सुन्तलि कामी सुन्तलि कामी वडा सदस्य वडा नं. ९ ९८१२४६३४०८
ज्योति नेपाली ज्योति नेपाली कार्यपालिका सदस्य - ९८४५६३८३४३
मोतिराम सुनार मोतिराम सुनार कार्यपालिका सदस्य - ९८२३३००२२५
सिताराम लाेहार सिताराम लाेहार कार्यपालिका सदस्य - ९८१४५८१०४५
बल बहादुर थारु वडा सदस्य वडा नं ६ ९८६४३५२७८५