FAQs Complain Problems

समाचार

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नव निर्मित प्रशासकीय भवन ।

Read More

छैठौँ स्थापना दिवस समारोह

Read More

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको परिचय

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको साविकका बगनाह र नेउलापुर गा. वि. स. लाई समेटेर मिति २०७२ साल आश्विन ०२ मा बबई नगरपालिका स्थापना भएको र पछि शिवपुर र ठाकुरद्वारा गा. वि. स. लाई समेत समेटेर ठाकुरबाबा नगरपालिकाको स्थापना वि. सं. २०७३ साल फाल्गुण २७ मा भएको हो। सङ्घीय प्रणालीअनुसार यो नगरपालिका बर्दिया जिल्ला क्षेत्र नं. २ मा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा क्षेत्र नं.

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको १० बर्षे शैक्षिक योजना

सर/म्याडम नमस्कार, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको १० बर्षे शैक्षिक योजना यसै ईमेल साथ संलग्न राखी पठाईएको छ । उक्त शैक्षिक योजनाका लागि यहाहरुको अमुल्य राय, सुझाव, सल्लाह उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ । 

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
९८५८०८२१३३, ९८५८०२७३८०
नगर उप प्रमुख
९८४८०७०८३०

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9851253351
Email:
rijal.rh@gmail.com
सूचना प्रविधि अधिकृत
९८०८९५६३६९/९८४१९९६८९१
Email:
suchanaadhikari.thakurbabamun@gmail.com

जन प्रतिनिधि

Services

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- ठाकुरबाबा नगरपालिका राजश्व उप-शाखा
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति अनुसार नगर आर्थिक ऐनमा तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. पासपोट साइजको फोटो दुई प्रति / सम्बन्धित संस्थागत छाप ा

२. नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि / सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३. घरबहाल सम्झौता पत्र / जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि 

४. सम्बन्धित वडा कार्यालयको वडा सिफारिस 

सेवा प्रकारः- जग्गा रोक्का , फुकुवा तथा पास
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- मालपोत अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भू-सेवा केन्द्र तथा भूमीहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र
सेवा शुल्कः- साधारण रोक्का रु ५०० बन्धक रु १००० जग्गा पास रु १५०० नामसारीको रु १०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जग्गा पासको लागि साक्षि व्यक्तिहरु तथा जग्गा लिने दिनेहरुको सक्कल  नागरिकता  

२. लाल पूर्जा 

३. मालपोत वापतको राजश्व तिरेको रसिद

४. संस्था द्वारा जारी गरिएको रोक्का पत्र (जग्गा रोक्काको लागि )

५. जग्गा पासको लागि वडा कार्यालय बाट प्रदान गरिएको घर बाटो सिफारिस 

६. साधारण जग्गाको फुकुवाको लागि संस्थाद्वारा जारी गरिएको फुकुवा पत्र 

सेवा प्रकारः- घरनक्शा वितरण
सेवा समयः- सूचना टाँस ७ दिन भित्र मुचुल्का १५ दिन भित्र सूचनाको म्याद पछी रकम दाखिला मुचुल्का भएपछि प्लिन्थ लेभल निर्माण पछि अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा सुपर स्टक्चरको अनुमति प्रदान सुपर स्टकचर निर्माण भएको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान निर्माण
जिम्मेवार अधिकारीः- अमिन
सेवा दिने कार्यालयः- प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- दरखास्त पुस्तिका रु ६०० फिल्ड शुल्क रु....... निर्माण धरौटी रु ........... र सो भन्दा ठुलो ............ सम्पन्न प्रमाणपत्र रु ..............नँया नक्शाको दररेट ........वर्ग फिट भन्दा थोरै भूमिगत तला रु...... पहिलो तला रु......... दोस्रो तला रु.. तेस्रो तला
आवश्यक कागजातहरुः-

.................

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- जन्मेको ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्यसपछि २०० रुपैया प्रतिलिपिको लागि रु ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

- बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि
- स्वास्थ्य संस्था/ अस्पतालमा जन्म भएको भए उक्त संस्थाबाट जारी जन्म प्रतिवेदन
- घरमा जन्म भएको भए पछिल्लो खोप दिएको प्रमाण
- अस्पताल वा खोपको प्रमाण नभएमा जन्म दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वयम्लाई उपस्थित गराउने वा सम्बन्धित वडाबाट जन्म दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिको जन्म प्रमाणित गरेको कागज
- बिदेशी भएमा बाबु, आमाको राहदानीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडामा बासोबास रहेको प्रमाण
- भारतीय भएमा भारतीय नागरिक पहिचान खुल्ने प्रमाण
- बाबु बेपता वा ठेगाना थाहा नभएको भए सो सम्बन्धमा प्रहरीको पत्र