FAQs Complain Problems

समाचार

७ नं. वडा कार्यालय

७ नं. वडा कार्यालय मोहनपुर

Email ID : thakurbabaward7@gmail.com

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरको नाम,पद तथा सम्पर्क नं. 

नामः कलम बहादुर विष्ट पदः वडा अध्यक्ष  मो.नं. ९८६८०१७१६२
नामः भागि राम थारु  पदः सदस्य  मो.नं. ९८६५२८२२४१
नामः मनिषा कठायत पदः सदस्य मो.नं. ९८६९९८९३६३
नामः हेमा बि.क पदः सदस्य मो.नं. ९८१६५९७९९०
नामः सुस्मा खड्का  पदः सदस्य मो.नं. ९८६८१४१९९६
नामः लोकेन्द्र बहादुर साउँद पदः वडा सचिव मो.नं.९८४८५३८१०४
नामः सरिता चौधरी  पदः कार्यालय सहयोगी मो.नं. ९८६८९०८३७०

 

Ward Contact Number: 
९८४८५३८१०४
७ नं. वडा कार्यालय भवन
Weight: 
7