FAQs Complain Problems

समाचार

२ नं. वडा कार्यालय

२ नं. वडा कार्यालय रानीपुर

Email: thakurbabaward2@gmail.com

 जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको नाम थर तथा सम्पर्क नं.

नामः कमल प्रसाद चपाई पदः वडा अध्यक्ष  मो.नं. ९८४८०६१३१०
नामः नयाराम खड्का  पदः सदस्य मो. नं. ९८४८१३२८३७
नामः राजेन्द्र प्रसाद कँडेल पदः सदस्य  मो. नं. ९८६८९५०९९६
नामः सरिता थारु  पदः सदस्य  मो. नं. ९७४५५४३१०७
नामः सिता चुनारा  पदः सदस्य मो.नं.  ९८४८०५४२१०
नामः महेशी चौधरी  पदः वडा सचिव मो. नं. ९८६११६३१७६
नामः मनिता चौधरी पदः कार्यालय सहयोगी मो. नं. ९८४०२०१९६३

 

Ward Contact Number: 
९८६११६३१७६
२ नं. वडा कार्यालय रानीपुर
Weight: 
2