FAQs Complain Problems

समाचार

४ नं. वडा कार्यालय

वडा नं ४ बावनपुर

Email ID : thakurbabaward4@gmail.com

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको विवरण

नामः अमिन थारु  पदः का.वा अध्यक्ष  मो.नं. ९८४८१७९०७७

नामः भगु थारु 

पदः सदस्य मो.नं. ९८०४५९५४४८
नामः जैसरा साउद  पदः सदस्य मो.नं. ९८१५५१५२८७
नामः पुजा परियार पदः सदस्य मो.नं. ९८६४९१४८५२
नामः मिना तिमिल्सैना पदः वडा सचिव  मो.नं. ९८६०२०५३६९
नामः चन्द्र कुमारी थारु  पदः कार्यालय सहयोगी मो.नं. ९८६८०४५६२५

 

Ward Contact Number: 
९८४८१७५५४४
४ नं. वडा कार्याल भवन
Weight: 
4

वडा पदाधिकारी