FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना ।

यस नगरपालिका भित्र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको विवरण अध्याबधिक र विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले यस नगरपालिका भित्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरीक अपाङ्गता, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुक्तकमैया/ मुक्त कम्लरी, सुकुम्वासी, द्वन्द पिडित र

Pages