FAQs Complain Problems

समाचार

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

यस ठाकुरबाबा नगरपालिका अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखालाई ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि न्यानो लुगा व्लाङ्केट आवश्यक पर्ने भएको हुदा ईच्छुक व्यक्ति फर्म संस्था र कम्पानिले ७ दिन भित्र दररेट पेश गर्नुहुनु यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: