FAQs Complain Problems

समाचार

०७८/०७९

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको १० बर्षे शैक्षिक योजना

सर/म्याडम नमस्कार, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको १० बर्षे शैक्षिक योजना यसै ईमेल साथ संलग्न राखी पठाईएको छ । उक्त शैक्षिक योजनाका लागि यहाहरुको अमुल्य राय, सुझाव, सल्लाह उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ । 

दस्तावेज: