FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारम/महत्वपुर्ण सामग्री

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आ. व. २०७८।७९ को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण प्रतिवेदन
माग फारम, भ्रमण आदेश/बिल/प्रतिवेदन, डोर हाजिरी
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको १० बर्षे शैक्षिक योजना
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा हालसम्म भए गरेका विवरणहरुको पुस्तक ठाकुरबाबा हिजो र आज
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आ व २०७८/०७९ को दोस्रो चौमासिकको स्वतः प्रकाशन ।
धान वालीमा क्षति पुगेका किसानहरुको लगत विवरण
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आ. व. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक (२०७८ श्रावण १ गते देखि २०७८ आश्विन ३१ गतेसम्म) को प्रगती विवरण
VITAL EVENTS REGISTRATION BOOK DIGITILIZATION IN THAKURBABAA MUNICIPILITY (SCANNING AND ENTRY) PROCUREMENT OF NON CONSULTION SERVICE.
२०७६ को SEE परीक्षाका लागि बिषयगत लक्ष्य निर्धारण
ठाकुरबाबा नगरपालिका गुरुयोजना २०७५-२०९५ र ठाकुरबाबा नगरपालिका गुरुयोजना तर्जुमा आवश्यक सूचना संकलनको जाँचसूची

Pages