FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
128 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कृर्षि उपज बजारिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संशोधन २०८०) ८०/८१ 11/10/2023 - 14:59 PDF icon कृर्षि उपज बजारिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ संशोधन २०८०).pdf
28 ठाकुरबाबा नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०८० ८०/८१ 09/22/2023 - 11:14 PDF icon 28 ठाकुरबाबा नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०८० (1).pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडघर ऐन, २०८० ८०/८१ 08/13/2023 - 11:10 PDF icon 27 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडघर ऐन, २०८०.pdf
आधारभूत नगर अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९( पहिलो संशोधन २०८०) ८०/८१ 08/10/2023 - 12:24 PDF icon 125 आधारभूत नगर अस्पताल सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधन २०८०).pdf
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधन २०८०) ८०/८१ 08/09/2023 - 11:21 PDF icon 126 कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ तेस्रो संशोधन.pdf
विद्यालय सिकाइ सुधार कार्यविधि, २०८० ७९/८० 05/10/2023 - 11:44 PDF icon 114 विद्यालय सिकाइ सुधार कार्यविधि, २०८०.pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७९) ७९/८० 04/16/2023 - 11:19 PDF icon 110 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७९).pdf
ठाकुरबाबा नगर प्रहरी ऐन २०७९ ७९/८० 03/19/2023 - 11:45 PDF icon 26 ठाकुरबाबा नगर प्रहरी ऐन, २०७९.pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको विशिष्टीकृत सहकारी संघ संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 02/01/2023 - 14:13 PDF icon 106 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको विशिष्टिकृत सहकारी संघ सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
ठाकुरबाबा नगर कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९ ७९/८० 01/25/2023 - 11:27 PDF icon 103 ठाकुरबाबा नगर कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९.pdf

Pages