FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आधारभुत नगर अस्पताल संचालन कार्यविधि, २०79 (तेस्रो संशोधन २०८१) ८०/८१ 04/24/2024 - 11:31 PDF icon 144 आधारभुत नगर अस्पताल संचालन कार्यविधि, २०८० (तेस्रो संशोधन २०८१).pdf
142 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जीविकोपार्जन सुधारका लागि घुम्ती कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 11:20 PDF icon 142 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जीविकोपार्जन सुधारका लागि घुम्ती कोष परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कर तथा गैर कर ऐन, २०८० ८०/८१ 02/04/2024 - 15:32 PDF icon 37 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कर तथा गैर कर ऐन, २०८०.pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन ऐन, २०८० ८०/८१ 02/01/2024 - 14:20 PDF icon 36 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन ऐन, २०८०.pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 00:00 PDF icon 35 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०८०.pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 01/28/2024 - 13:11 PDF icon 34 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी ऐन, २०८०.pdf
कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (चौथो संशोधन २०८०) ८०/८१ 01/26/2024 - 10:32 PDF icon 138 कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (चौथो संशोधन २०८०).pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षण ऐन २०८० ८०/८१ 01/25/2024 - 11:54 PDF icon 33 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षण ऐन २०८०.pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सुशासन (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 10:28 PDF icon 32 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सुशासन (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०८० .pdf
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ (तेस्रो संशोधन २०८०) ८०/८१ 01/19/2024 - 10:11 PDF icon 31 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ (तेस्रो संशोधन २०८०) .pdf

Pages